Als acquisitiecommissie zijn wij verantwoordelijk voor het binnenhalen van sponsoring van bedrijven. Deze bedrijven willen vaak meer naamsbekendheid kweken onder de leden van het ACD. Dit gebeurt vaak, zoals jullie wellicht is opgevallen, door middel van advertenties in het blad, door het plaatsen van advertenties op de website of door het sturen van e-mails. Dit laatste behoeft wat toelichting: uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met jullie e-mailadressen en zullen deze dan ook nooit aan anderen doorgeven. Bedrijven leveren een e-mail aan die zij willen versturen, waarna wij zorgen dat deze bij jullie terechtkomt.

Naast de gebruikelijke sponsormogelijkheden die het ACD biedt, zijn er ook speciale evenementen die graag gesponsord worden door bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse buitenlandreis en het lustrum van het ACD.

Zoals duidelijk is, heb je als lid van de acquisitiecommissie veel contact met bedrijven. Zo wordt je soms uitgenodigd om een bezoek te brengen aan bedrijven en leer je op deze manier bijvoorbeeld een groot bedrijf als AkzoNobel van een heel andere kant kennen.

Hopelijk heeft bovenstaand stukje een klein idee gegeven wat en waarvoor een aqcuisitiecommissie nou eigenlijk is. Wanneer je wat meer informatie wilt, is het natuurlijk altijd mogelijk een van ons aan te schieten. Ook wanneer je bedrijven weet die wel zouden willen sponsoren, ben je natuurlijk van harte uitgenodigd contact op te nemen!

Voorzitter: Stan Papadopoulos
Overige leden: Klaas Visscher, Pieter Laan, Jonah Norbury, Richard Broersen en Michael Doppert.

De acquisitiecommissie is te bereiken via het volgende mailadres: acd.extern@gmail.com.