Commissie Waardering Actieve Leden (CWAL)


Gemiddelde tijdsdruk: ∆

Algemene beschrijving

De Commissie Waardering Actieve-Leden, oftewel CWAL, bestaat om het de Actieve Leden van het Amsterdams Chemisch Dispuut wat leuker te maken. Deze commissie organiseert een aantal activiteiten door het jaar heen die speciaal bedoeld zijn voor onze actieve leden, om ze even in het zonnetje te zetten.

Is deze commissie iets voor mij?

Vaak zijn er een of twee bestuursleden die na hun bestuursjaar graag de CWAL in willen, zodat de schok van het aftreden als bestuur wat wordt gedempt. Daarnaast heeft oud-bestuur vaak veel kennis van hoe het er bij het ACD aan toe gaat en van de leden. Dus ben jij net bestuur-af of heb je in een organiserende commissie gezeten en wil je nog even actief blijven? Dan is dit jouw commissie.

Voorbeeld van onze commissie

De CWAL van 2016-2017 heeft onder andere een groot diner georganiseerd voor alle actieve leden, waarbij iedereen zelf een gerecht meenam.

Leden: Lars Overwater, Maartje van Rijn, Pim Broersen, Michael Doppert, Jelle Hofman

De CWAL is te bereiken via het volgende mailadres: cwal@acdweb.nl.