Bestuur 2005 – 2006

0506

Voorzitter: Pieter Nunnink
Secretaris / Vice-voorzitter: Linde Smeenk
Penningmeester: Martijn Tromp
Commissaris Lezingen en Excursies: Robin van der Ploeg
Commissaris Onderwijs en Studentenzaken: Fabian Reijn