Bestuur 2006 – 2007

0607

Voorzitter: Annemarie Walters
Secretaris / Vice-voorzitter: Eveline Jansen
Penningmeester: Jan-Hein Hooijschuur
Commissaris Lezingen en Excursies: Niels Nouse
Commissaris Onderwijs en Studentenzaken: Annelie Jongerius