Stichting PAC

Van links naar rechts: Geert Schulpen, Nihad Chekrouni, Stein Dubbink, Susanne Gooijer, Fabian Mohammad

Het PAC-symposium 2022 zal online plaatsvinden! Voor meer informatie omtrent het symposium kun je de website van Stichting PAC raadplegen.

Het PAC-symposium wordt ieder jaar georganiseerd vanuit het ACD, het Chemisch Dispuut Leiden (CDL), de Utrechtste Scheikunde Studentenvereniging Proton (U.S.S. Proton) en de Vereniging van Chemiestudenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU). Tijdens het PAC-symposium komen verschillende toonaangevende sprekers uit de chemische wereld een lezing geven over hun specialisatie of eigen onderzoek, daarnaast kunnen studenten bij de jongKNCV Poster Competitie hun afstudeer- of stageonderzoek presenteren aan de hand van hun onderzoeksposter.

Het 28e bestuur van Stichting PAC bestaat uit, normaal zeven, maar dit jaar vijf afgevaardigden vanuit de vier deelnemende studieverenigingen ACD, CDL, U.S.S. Proton en VCSVU. Deze samenwerking zorgt voor meer cohesie tussen de studieverenigingen evenals tussen docenten en studenten van de verschillende bijbehorende universiteiten. Het 28e PAC-bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Stein Dubbink (U.S.S. Proton)
Secretaris: Nihad Chekrouni (VCSVU)
Penningmeester: Susanne Gooijer (ACD)
Commissaris Acquisitie: Geert Schulpen (U.S.S. Proton)
Commissaris Locatie en Logistiek: Fabian Mohammad (U.S.S. Proton)

Website: www.pacsymposium.nl

Het PAC-bestuur is te bereiken via info@pacsymposium.nl.

Stichting ONCS

Sinds 1988 worden de ONCS (Open Nederlandse Chemie Sportdagen) door de verschillende studieverenigingen voor chemie en chemische technologie uit heel Nederland georganiseerd. Vaak waren het de grote studieverenigingen die de eer hadden dit prestigieuze sporttoernooi te organiseren. Mede om het voor de studieverenigingen met minder financiële ruimte mogelijk te maken om de ONCS te organiseren, is op 21 februari 2001 de Stichting ONCS opgericht door de Nederlandse studieverenigingen die al jaren mee deden aan de ONCS. Het doel van de stichting is jaarlijks op/met Hemelvaart een tweedaags sporttoernooi te organiseren voor studenten die chemisch gerelateerde studies studeren aan één van de in Nederland gevestigde universiteiten. Ook worden de ONCS opengesteld aan studenten die aan niet in Nederland gevestigde universiteiten een chemisch gerelateerde studie volgen.

bron

Commitee 2019

Left to right: Bart Morsink, Ruben Streekstra, Wisse Hersbach, Daniël Tiemessen, Thijs Engelen and Kimberly Brock.

Meer informatie over ONCS 2020 is te vinden op www.oncs.nl.

Stichting Brainwave

Voor iedereen die wel eens op één van de wekelijkse ACD borrels is geweest is de Brainwave een bekende locatie. Overdag wordt deze ruimte door de faculteit gebruikt als studieruimte, maar na 17:00 is de ruimte in beheer van een onafhankelijke stichting: Stichting Brainwave. Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de complete Brainwave, inclusief bar en opbergruimte achter de bar. Stichting Brainwave wordt vertegenwoordigt door bestuursleden van vijf studieverenigingen op het Science Park. Zo zorgt de Stichting ook voor de indeling voor het gebruik van de Brainwave voor verschillende activiteiten, waaronder meerdere borrels in de week. Hiervoor regelen zij ook de inkoop van fusten, onderhoud en controleren zij de schoonmaak van de bar. Voor het aanvragen van de Brainwave voor een activiteit of voor meer informatie kan er een mail gestuurd worden naar onderstaand mailadres.

Daarnaast bestaat er een Brainwave Commissie, deze houdt zich bezig met ondersteunende taken voor het Brainwave bestuur. Waaronder overleg met brouwerijen of de faculteit, ICT, en mogelijke verbouwingen

Namens het ACD: Floris Blom
Mailadres: bestuur@stichtingbrainwave.nl

Sociale Veiligheid

Het kan zich soms helaas een situatie voordoen die niet gewenst is, op wat voor manier dan ook. Op deze pagina hebben we een aantal contactpersonen op een rijtje gezet met een uitleg over wanneer je deze mensen kan benaderen. Mocht je niet met één van deze mensen willen praten, of wil je eventueel wat hulp bij het kiezen van de juiste contactpersoon? Dan kun je altijd een bestuurslid aanspreken, wij zijn altijd bereid om er met je over te praten. Vanzelfsprekend is dit op vertrouwelijke basis.

Contactgegevens

Vertrouwenspersonen ACD 2022-2023:
Jari Hoffmann, te contacten via vertrouwenacd@gmail.com.

Je kan hen mailen voor alle vragen of meldingen over ongewenst gedrag binnen de vereniging of iets anders wat jij in vertrouwen wil bespreken.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag UvA

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag, kun je contact opnemen met iedere vertrouwenspersoon van de UvA, ongeacht bij welke faculteit je studeert.

Op de UvA-website vind je een overzicht van alle vertrouwenspersonen en hun contactgegevens.

Je kan contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen hierboven als jij een ongewenste situatie hebt meegemaakt en hier graag met iemand over wilt praten. Een ongewenste situatie is voor iedereen anders, dus stap vooral op een van hen af als jij het idee hebt dat je ergens over wilt praten. Mogelijke voorbeelden zijn:

 • (seksuele) Intimidatie
 • Pesten
 • Agressie
 • Discriminatie
 • Stalken
 • Groepsdruk
 • Drugs of alcoholgerelateerde incidenten
 • Ongewenst gedrag

VU vertrouwenspersonen

Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

Momenteel zijn alle gesprekken met de vertrouwenspersoon telefonisch of via Zoom, maar mocht je toch baat hebben bij een live-gesprek, laat het ons dan weten. Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersonen via e-mail (vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl) of telefonisch:

 • Fatiema Khadje, +31 (0)20 59 82094
 • Mariken Blom, +31 (0)20 59 85027
 • Jos de Haan, +31 (0)20 59 87280

Studieadviseur van je opleiding

Het kan zijn dat een situatie zich voordoet die impact heeft op je studievoortgang. Dit kunnen persoonlijke, familiale of andere omstandigheden zijn. De studieadviseur kan je helpen een plan te maken om met dit soort situaties gecombineerd met een studie om te gaan. Op deze pagina vind je meer informatie en kan je contact opnemen met de studieadviseur.

UvA alarmlijn

020 525 2222

Is er een situatie op de UvA waarbij je dringend hulp nodig hebt? Dan kan je de UvA hulplijn bellen op 020 525 2222. Hier kan je bijvoorbeeld terecht voor bewaking en een BHV’er of EHBO’er.

VU alarmlijn

020 598 2222

In geval van nood is de beveiliging bereikbaar op het interne VU alarmnummer 22222 of 020 598 2222.

Studentpsychologen UvA

020 525 2599

https://student.uva.nl/content/az/psychologen/psychologen.html

Heb je last van studieproblemen, persoonlijke problemen, ADHD of autisme? Bij de psychologen van de UvA kun je terecht voor diverse soorten begeleiding, zoals groepen, workshops, trainingen of gesprekken. Een doorverwijzing is niet nodig en de gesprekken zijn laagdrempelig en toegankelijk.

Studentenpsychologen VU

studentenpsychologen@vu.nl

De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, Hoofdgebouw, 0E-gang

Iedereen kan last krijgen van psychische klachten die het studeren moeilijk maken. De studentenpsychologen kunnen je helpen hieraan te werken. Zij bieden je persoonlijke begeleiding en hebben een geheimhoudingsplicht, zonder jouw toestemming verstrekken zij dus nooit informatie aan derden. De studentenpsychologen zijn medewerkers van de VU en werken onafhankelijk en vertrouwelijk. Zij werken niet via zorgverzekeraars. Je kunt zonder verwijzing een afspraak maken.

Meer informatie is te vinden via VUnet, hier kun je ook een afspraak maken via het aanmeldformulier.

Studentenhuisarts (spoed)

Spoed: 020 525 2889

Spoed (buiten kantooruren): 088 003 0600

Als je een klacht of verwonding hebt die niet levensbedreigend is, maar wel snel aandacht vereist, kun je terecht bij de studentenhuisarts. Als student van de UvA kun je je bij Bureau Studentenartsen laten behandelen door huisartsen met specifieke kennis van het studentenleven. Het is handig om je hier van tevoren in te schrijven, voornamelijk voor niet acute klachten. Dit kan op http://www.huisartsenamsterdam.nl/contact/inschrijven-is-nodig/. Mocht je een klacht hebben buiten de kantooruren van de huisarts, dan kun je deze bereiken via het bovenstaande nummer.

Zelfmoordpreventie

Tel. 0900 – 0113

Is er iemand in je omgeving die kampt met zelfmoordgedachten, of heb je er zelf soms last van? Dan kan je bellen naar 0900 – 0113. De mensen van de zelfmoordpreventie zijn er 24/7 om je te helpen met acute en niet-acute situaties. Voor meer informatie kan je ook kijken op www.113.nl.

Centrum Seksueel Geweld

Tel. 0800-0188

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.

Komt iemand naar je toe die te maken heeft gehad met seksueel ongewenst gedrag? Dan heeft het CSG deze tips om hier goed over in gesprek te gaan: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/iemand-steunen/

Caring Universities

Als student krijg je veel voor je kiezen en het combineren van een sociaal leven, studie, werk en sporten lijkt soms onmogelijk. Dat maakt het extra belangrijk om bewust te zijn van hoe het met je gaat en goed voor jezelf te zorgen. Caring Universities biedt een aantal diensten aan, zoals een survey waarmee je als student inzicht in je mentale welzijn krijgt, en gratis online programma’s om te werken aan stressklachten of stemmingsklachten (inclusief gratis e-coaching!). Kijk voor meer informatie op hun website.

Stichting Our Bodies Our Voice

Stichting Our Bodies Our Voice zet zich in voor het bespreekbaar maken van het stigma rondom slachtoffers en seksueel geweld en seksueel geweld over het algemeen. Ze zijn er voor het geven van advies aan organisaties, instituties en universiteiten en willen hiermee een veiligere sfeer creëren rondom het onderwerp. Onder andere kan dit door workshops te boeken op hun website.

Op hun Facebook kunnen hun evenementen zoals workshops over sociale veiligheid in de gaten worden gehouden.

De Advieswinkel

De advieswinkel biedt gratis, anoniem en vrijblijvend tot wel vijf gesprekken aan met vergevorderde psychologiestudenten. Iedereen kan er zonder afspraak terecht voor een goed gesprek en om gebruik te maken van de inhoudelijke vakkennis van onze psycholoog-vrijwilligers. De getrainde psychologiestudenten verhelderen samen met jou het probleem en komen gezamenlijk tot praktische adviezen. Je kan hier onder andere terecht voor zorgen of stress over je studie, je relatie of andere onderwerpen. Ook kan je praten over druk uit je omgeving of andere onderwerpen.

Op onderstaande pagina is meer informatie te vinden en kun je een afspraak maken: https://de-advieswinkel.nl/

All Ears initiative

All Ears is een intiatief opgezet voor UvA studenten door de psychologie studenten van de UvA. Je kan All Ears altijd bellen wanneer je graag wilt dat iemand naar je luistert. Misschien wil je klagen over een probleem met een huisgenoot, heb je een leuk verhaal om te delen, wil je ons vertellen over een vreemde droom of heb je moeite met plannen voor je week. Onze vrijwilligers zijn er voor je!

Je kan All Ears bereiken via: +31(0)20 808 85 38 / www.allearsamsterdam.com / @allearsamsterdam

Bestuursfuncties

Voorzitter
(Fay Heemskerk)

De voorzitter is de eindverantwoordelijke van de vereniging. Op verschillende manieren ben je bezig om de verenigingen draaiende te houden. Ten eerste zit je de bestuursvergaderingen voor en maak je de agenda. Met deze vergaderingen blijf je volledig op de hoogte van alles wat er speelt en zorg je dat iedereen zijn/haar taken uitvoert. Ook ben je voorzitter van de ALV en zorg je dat de vergadering volledig volgens de statuten en het HR verlopen. Daarnaast ben je ook het gezicht van de vereniging. Dit betekent twee dingen. Ten eerste ben je het gezicht voor je leden, dus is het belangrijk dat je zo vaak mogelijk aanwezig bent in de ACD-kamers en op activiteiten. Ten tweede ben je ook het gezicht voor andere verenigingen, de universiteit en andere organisaties. Met (veel) vergaderingen, activiteiten en veel onderlinge gesprekken, zorg je dat de relatie van het ACD met alle contacten onderhouden blijft. Ten slotte heb je nog veel meer diverse verantwoordelijkheden, maar als deze allemaal opgenoemd worden, wordt dit een flinke lap tekst. Je kan altijd de voorzitter aanspreken om te vragen over de (niet genoemde) taken en meer!


Secretaris
(Anne-Fay de Jong)

Als secretaris heb je veel vaste taken in het bestuur. Ten eerste ben je verantwoordelijk voor de notulen. Deze moeten bij elke bestuursvergadering gemaakt worden. Dit is erg belangrijk omdat op deze manier iedereen van het bestuur kan teruglezen wat er besproken en besloten is. Ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt door de secretaris genotuleerd. Dit zijn zeer uitgebreide notulen die veel tijd kosten om uit te werken. Verder schrijft de secretaris ook de ledenmails, of om-de-weekmails. Hierin staan teksten over activiteiten van het ACD, maar ook over andere relevante onderwerpen voor de leden. De secretaris schrijft niet alle teksten, maar zorgt er wel voor dat alles uiteindelijk netjes in de mail staat. Ook houdt de secretaris meestal de bestuursmail bij: inkomende mailtjes moeten namelijk gelabeld worden op het juiste bestuurslid. Mailcontact met andere verenigingen wordt meestal ook bijgehouden door de secretaris. Een andere belangrijke taak is het bijhouden van het ledenbestand. Elk studiejaar krijgt het ACD nieuwe leden en gaan er leden weg. Deze informatie moet goed bijgehouden worden, zodat alleen de juiste mensen bijvoorbeeld de ledenmails ontvangen. De secretaris heeft dus een groot vast takenpakket en zal daarom vaak minder commissiewerk hebben. Commissies die vaak goed aansluiten op het takenpakket van de secretaris zijn de ICT-commissie en de PromoCie.


Penningmeester
(Sverre Overdijk)

Als penningmeester bij het ACD ben je verantwoordelijk voor alle geldzaken binnen de vereniging. Dit houdt in dat je de boekhouding van de vereniging regelt en samen met de penningmeester van de ABC zorgt dat de financiën van alle commissies goed geregeld zijn. Hierbij horen ook belastingaangiftes, begrotingen en financiële realisaties. Daarnaast stel je ook veel facturen en samenwerkingsovereenkomsten op voor externe partijen en regel je alle betalingen van en aan het ACD. Om ervoor te zorgen dat deze boekhouding netjes wordt gedaan, wordt deze gecontroleerd door de KasCo. Ook neem je plaats in de BEC, waar je zorgt voor de financiën en het aanvragen van fondsen en sponsoring voor onze studiereis. Als penningmeester kun je er ook voor kiezen om plaats te nemen in de Acquisitie commissie, waarin je het contact opzoekt met bedrijven met als doel samenwerkingen en sponsoring voor de vereniging te regelen.


Commissaris Onderwijs
(Carlijn Pool)

De commissaris onderwijs is een van de functies, die een studievereniging onderscheid van een studentenvereniging. Binnen deze functie probeer je goed contact te houden met het opleidingsteam om zo wanneer er iets aan de hand is, bijvoorbeeld verkeerder roostering, gemakkelijk naar de juiste personen toe te gaan. Dit doe je onder andere door soms samen met de voorzitter deel te nemen aan het opleiding coördinatoren team overleg. Daarnaast ben je er ook om studenten te helpen met studeren. Dit wordt gedaan, door boeken en labjassen verkoop te faciliteren, oriëntatiemarkten te organiseren, de tentamenbank bij te houden en contact te houden met de opleidingscommissie (OC). Het is niet ongebruikelijk om als commissaris onderwijs plaats te nemen in de OC. Als laatste vaste bezigheid ben jij er ook om bijlessen te faciliteren, die dan wel door scholieren worden aangevraagd of gewoon studenten die moeite hebben met een vak. Deze dingen vormen het vaste deel van de functies, maar daarnaast heb je als commissaris onderwijs erg veel vrijheid om in vele commissies te gaan, nieuwe dingen te proberen en je mede bestuursleden te ondersteunen. Commissies waarin de Onderwijs kan plaatsnemen zijn bijvoorbeeld blad, acquisitie, KoCo, ICT of welke commissie je ook maar wil. Al bij al is het een heel gevarieerde functie, die op een paar vaste aspecten na kan worden ingevuld zoals de Onderwijs zelf wil.


Commissaris Extern
(Tim de Groot)

Als commissaris Extern ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de externe contacten van het ACD. Hieronder vallen alle bedrijven en onderzoeksinstituten waar het ACD mee samenwerkt of mee samen wilt werken. De manier waarop het contact wordt onderhouden kan worden opgedeeld in twee takken; studie gerelateerd en sponsoring. Onder studie gerelateerd vallen alle lezingen en excursies die gedurende het collegejaar worden georganiseerd, zo ook de buitenlandse excursie waarbij (naast de nodige ontspanning) verschillende universiteiten, instituten en bedrijven worden bezocht. Als commissaris extern is het jouw taak om te zorgen dat alle lezingen en excursies zo soepel mogelijk verlopen. Doormiddel van de lezingen en excursies hebben studenten de kans om zich te oriënteren op verschillende scheikundige vakgebieden naast de studie zelf. Onder sponsoring valt het ophalen van acquisitie, wat essentieel is voor het financieren van alle activiteiten. Je contacteert hierbij verschillende bedrijven om te vragen of zij (opnieuw) een samenwerking willen aangaan. Dit proces is geen rozenkleur en maneschijn, maar als het eenmaal lukt geeft het veel voldoening. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, dit doe je samen met de geweldige leden van de Lezingen- en Excursiecommissie, de Buitenlandse Excursiecommissie en de Acquisitiecommissie.


Commissaris Intern
(Max Rutjes)

Als Commissaris Intern bij het ACD draag je de verantwoordelijkheid voor een groot deel van de commissies die het ACD zo leuk maakt. Allereerst ben je voorzitter van de Algemene BarCommissie (ABC) en de activiteitencommissie, ACTIE!. De ABC houdt de voorraad in het hok aan verscheidene dranken en snacks en organiseert de wekelijkse borrel. De ACTIE! organiseert allemaal leuke activiteiten, bijvoorbeeld sportactiviteiten. Hierdoor probeer je met de commissies te zorgen voor het betrekken van de leden bij het ACD. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor de Feestcommissie. Doordat er zoveel ruimte is voor creativiteit bij deze bestuursfunctie kan je er ook voor kiezen om naast het voorzitten van de ABC nog te helpen in andere commissies. Bijvoorbeeld door ook in de Feestcommissie of AlleJaarsWeekend-commissie (AJW) plaats te nemen. Buiten de commissies van het ACD om coördineer je ook veel van de samenwerking tussen het ACD en de broertjes- en zusjesverenigingen. Zo neem je ook nog plaats in het bestuur van Stichting Brainwave, die het beheer van de Bar op Science Park op zich neemt.

Bestuur 2022 – 2023

Het 77ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r. Tim de Groot, Sverre Overdijk, Fay Heemskerk, Anne-Fay de Jong, Carlijn Pool, Max Rutjes

Voorzitter: Fay Heemskerk
Secretaris: Anne-Fay de Jong
Penningmeester: Sverre Overdijk
Commissaris Onderwijs: Carlijn Pool
Commissaris Extern: Tim de Groot
Commissaris Intern: Max Rutjes

Oude bladen

Over het ACD

Het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD) is de studievereniging voor studenten van de bachelor Scheikunde en de master Chemistry in Amsterdam. Het ACD is opgericht op 7 november 1945. Sindsdien behartigt de vereniging de belangen van de studenten van de studie scheikunde en aanverwante studies. Dit deed het vanaf 1945 voor alle scheikundestudenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In de vroegere jaren was de thuislocatie van de vereniging op het Roeterseiland. In 2010 verhuisden de bètawetenschappen naar het Science Park en het ACD verhuisde mee. Sinds 2016 is zowel de bachelor Scheikunde als de master Chemistry een joint-degree. Dat wilt zeggen, de opleiding wordt gevolgd aan zowel de UvA als de Vrije Universiteit (VU). Naast de opleiding is daarom het ACD een studievereniging aan zowel de UvA als de VU. Het ACD telt ruim 500 leden, waaronder elf Ereleden en vijftien Leden van Verdienste.

Het ACD ondersteunt de scheikundestudent van de UvA en de VU op de manier die hij/zij prefereert. Hiervoor biedt het ACD een zo groot en divers aantal aan activiteiten aan, zodat er voor ieder wat wils is. Naast activiteiten ondersteunt het ACD de studenten ook op vele andere manieren, zoals het verkoop van boeken en andere studiebenodigdheden. De vereniging houdt een uitgebreide tentamenbank bij voor vakken van zowel de bachelor als de master. Ook zijn de kamers van het ACD dé plek waar scheikundestudenten met elkaar samenkomen en samen kunnen leren/praten/ontspannen. Dit allemaal met het doel dat alle scheikundestudenten een welkom en fijn gevoel hebben tijdens hun studie.

Activiteiten en commissies

Het ACD organiseert zowel educatieve als sociale activiteiten. Een jaarlijks symposium, twee oriëntatiemarkten, vele lezingen en excursies, een bedrijvendag en een buitenlandse excursiereis vallen onder de educatieve activiteiten. Daarnaast neemt het ACD ook elk jaar weer deel aan het PAC-symposium. Onder de sociale activiteiten vallen maandelijkse activiteiten van onze Activiteiten- en BarCommissie (ABC), wekelijkse borrel van de ABC (op vrijdagen in de Brainwave in gebouw A op het Science Park), vier feesten op verscheidene locaties, een allejaarsweekend, een eerstejaarsweekend, het ACDiner, tweemaandelijkse sportactiviteiten en vele activiteiten voor onze actieve leden (CWAL), eerstejaarstudenten (EJC) en masterstudenten (MAC). Verder worden er ook activiteiten georganiseerd samen met zowel bètaverenigingen op de UvA als op de VU en neemt het ACD deel aan de ONCS, een groot sporttoernooi van alle scheikundestudenten in Nederland. De activiteiten van het ACD worden niet enkel georganiseerd door het bestuur. Het ACD heeft een flink aantal commissies die samen de vetste evenementen, de beste voorzieningen en de handigste zaken voor het ACD regelen. De commissies kunnen worden opgevuld door alle leden van het ACD. Heb jij interesse aan een commissie deel te nemen? Dan is hier een overzicht van de commissies van het ACD te vinden.  

ACiD

Het periodiek van de vereniging is getiteld ACiD. Dit blad wordt 4 tot 5 maal per jaar uitgebracht en is gevuld met verslagen van onderzoeken, opiniestukken, puzzels en overige stukken van leden van de bladcommissie. Meer informatie is hier te vinden.

Op deze website is nog meer informatie te vinden over het ACD, de opleiding, de universiteiten en veel meer. Voel je vrij om de hele website door te kijken. Mochten er nog meer vragen zijn, dan ben je meer dan welkom om langs te komen bij een van de verenigingskamers of is het bestuur te bereiken via bestuur@acdweb.nl.

Oude Besturen

Bestuur 76: 2021-2022

Het 76ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r. Perry Blommaart, Ben Kras, Martijn ten Brink en Arthur Grooteman.

Voorzitter: Martijn ten Brink
Secretaris: Ben Kras
Penningmeester: Arthur Grooteman (t/m 15 februari)
Penningmeester: Tim de Groot (vanaf 15 februari)
Commissaris Onderwijs: Arthur Grooteman (vanaf 15 februari)
Commissaris Intern: Perry Blommaart


Bestuur 75: 2020-2021

Het 75e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r. Bente Reus, Michelle van Dongen, Nadav Joosten, Floris Blom, Sam Hulscher, Bart de Mooij en Jari Hoffmann.

Voorzitter: Floris Blom
Secretaris: Michelle van Dongen
Penningmeester: Bart de Mooij
Commissaris Educatie: Nadav Joosten
Commissaris Onderwijs: Sam Hulscher
Commissaris Extern: Bente Reus
Commissaris Intern: Jari Hoffmann


Bestuur 74: 2019 – 2020

Het 74e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r. Floris Blom, Sam Hulscher, Nadav Joosten, Bente Reus, Jari Hoffmann en Bart de Mooij

Voorzitter: Sam Hulscher
Secretaris: Jari Hoffmann
Penningmeester: Bart de Mooij
Commissaris Onderwijs: Nadav Joosten
Commissaris Extern: Bente Reus
Commissaris Activiteiten en Bar: Floris Blom


Bestuur 73: 2018 – 2019


Het 73e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r.: Siza Kuin, Robin Schatens, Anissa Haim, Rens Ham, Sophie Evers en Maarten van Dorp

Voorzitter: Rens Ham
Secretaris: Anissa Haim
Penningmeester: Robin Schatens
Commissaris Onderwijs en Cultuur: Maarten van Dorp
Commissaris Extern: Siza Kuin
Commissaris Activiteiten en Bar: Sophie Evers


Bestuur 72: 2017 – 2018

Het 72e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r.: Lars Overwater, Maartje van Rijn, Roy van Sluis, Tula Kaptein, Michael Doppert en Demi Snabilié.

Voorzitter: Tula Kaptein
Secretaris: Roy van Sluis
Penningmeester: Michael Doppert
Commissaris Onderwijs: Maartje van Rijn
Commissaris Extern: Demi Snabilié
Commissaris Activiteiten en Bar: Lars Overwater


Bestuur 71: 2016 – 2017

Het 71e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r.: Anna Butter, Stan Papadopoulos, Yol Tio, Celine Nieuwland, Jelle Hofman en Klaas Visscher

Voorzitter: Yol Tio
Secretaris: Celine Nieuwland
Penningmeester: Stan Papadopoulos
Commissaris Onderwijs en PR: Jelle Hofman
Commissaris Activiteiten en Bar: Anna Butter
Commissaris Extern: Klaas Visscher


Bestuur 70: 2015 – 2016

Het 70e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts met v.l.n.r.: Danny Kroon, Yorrick Boeije, Indigo Bekaert, Richard Broersen, Nicol Heijtbrink en Rhea Lambregts.

Voorzitter: Indigo Bekaert
Secretaris: Danny Kroon
Penningmeester: Nicol Heijtbrink
Commissaris Onderwijs en PR: Richard Broersen
Commissaris Activiteiten en Bar: Rhea Lambregts
Commissaris Extern: Yorrick Boeije


Bestuur 69: 2014 – 2015

Het 69ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuut met v.l.n.r.:Florent Smit, Dieuwertje Modder, Ramses Kools, Janneke van der Hoek, Marie Brands en Tijmen Bakker

Voorzitter: Janneke van der Hoek
Secretaris: Dieuwertje Modder
Penningmeester: Marie Brands
Commissaris Extern: Florent Smit
Commissaris Intern: Ramses Kools
Commissaris Activiteiten: Tijmen Bakker


 Bestuur 68: 2013 – 2014

Het 68ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuut met v.l.n.r.: Robin de Boer, Jorien Duivenvoorden, Michael van den Brink, Martijn Tiekink en Buiske Boone

Voorzitter: Michael van den Brink
Secretaris: Jorien Duivenvoorden
Penningmeester: Martijn Tiekink
Commissaris Lezingen en Excursies: Robin de Boer
Commissaris Activiteiten: Buiske Boone


 Bestuur 67: 2012 – 2013

1213
Het 67ste bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuut met v.l.n.r.: Lukas Jongkind, Sven Beerents, Suzanne Flaton, Stefan La Rooij, Rosa Kromhout en Bas van Dijk

Voorzitter: Rosa Kromhout
Secretaris: Sven Beerents
Penningmeester: Bas van Dijk
Commissaris Onderwijs: Stefan La Rooij
Commissaris Lezingen en Excursies: Suzanne Flaton
Commissaris Activiteiten: Lukas Jongkind


Bijles voor Scholieren

Bent U opzoek naar een bijlesdocent scheikunde voor alle schoolniveau’s en jaarlagen?

Woont u in Alkmaar of omgeving? U kunt terecht bij onze partner Questa.

Woont u niet in Alkmaar of omgeving? Stuur dan een mail naar bestuur@acdweb.nl onder vermelding van:

 • Schoolniveau en jaarlaag
 • Woonplaats of gewenste bijleslocatie
 • Contactinformatie

De mail dient tevens van het onderwerp Bijles Scheikunde voorzien te zijn.
Het bestuur van het ACD zal U vervolgens in contact brengen met een bijlesdocent uit ons ledenbestand.

De docenten rekenen hun eigen tarief.
Het ACD rekent bij succesvolle doorverwijzing een eenmalig bedrag van 10,-