Stichting Lustrum ACD

Elke vijf jaar vieren we dat het Amsterdams Chemisch Dispuut weer vijf lentes ouder is geworden. Dit feestelijke lustrum werd vóór 1985 altijd georganiseerd door de lustrumcommissie en wordt sinds 1985 verzorgd door Stichting Lustrum ACD, kortweg SLA. Het aankomende lustrum, dat zal plaatsvinden op en rond 7 november 2020 (de 75e verjaardag van het ACD), zal natuurlijk ook weer gevierd worden.

De samenstelling van het 8e bestuur van Stichting Lustrum ACD is:

Voorzitter: Sven Beerents
Secretaris: Marianne Lankelma
Penningmeester: Willem Breukelaar
Commissaris Almanak: Consuela Cambridge
Vice-voorzitter en lid almanakcommissie: Kyra Herrema
Onmisbaar lid: Tessa Röell

Het SLA-bestuur is te bereiken via stichtinglustrumacd@gmail.com.
De almanakcommissie is te bereiken via acdalmanak@gmail.com.

Bent u een oud-lid en zou u graag een uitnodiging ontvangen voor de reünie? Stuur dan uw contactgegevens in een mailtje naar stichtinglustrumacd@gmail.com, of in een briefje naar:

Amsterdams Chemisch Dispuut (Room A0.09)
P.O. box 94214
1090 GE Amsterdam

want wij missen nog de contactgegevens van vele oud-leden!