Gemiddelde tijdsdruk

Commissiepagina’s ACD-website

Legenda

Gemiddelde tijdsdrukOmschrijving
Paar kleine activiteiten per jaar; ongeveer 6x per jaar vergaderen.
∆∆Een paar middelgrote activiteiten per jaar; 1-2x per maand en rond activiteit vaker.
∆∆∆Een grote of een paar middelgrote activiteiten per jaar; 2-3x per maand vergaderen.
∆∆∆∆Een erg grote activiteit of veel kleine activiteiten; 1x per week vergaderen.
De gemiddelde tijdsdruk geeft aan wat een commissie gemiddeld per jaar doet en hoeveel vergaderingen hier ongeveer aan vast zitten. Naast de vergaderingen moet je ook rekening houden met de tijd die je nodig hebt om jouw commissietaken uit te voeren.

 

Gemiddelde Tijdsdruk per Commissie

CommissieGemiddelde Tijdsdruk
Acquisitiecommissie∆∆
Activiteiten- en BarCommissie (ABC)∆∆∆∆
Allejaars Weekend Commissie (AJW)∆∆
Almanakcommissie (ALCO)∆∆∆
BuitenlandExcursieCommissie (BEC)∆∆∆∆
Bladcommissie
Commissie Waardering Actieve Leden (CWAL)
EersteJaarsCommissie (EJC)
Feestcommissie∆∆∆
ICT-Commissie
Kascontrolecommissie (KasCo)∆∆
Kookcommissie (KoCo)∆∆
Kommissie Opvang Eerstejaars Studenten (KOESt)∆∆∆
Lezingen- en ExcursieCommissie (LEC)∆∆∆
Master Activiteiten Commissie (MAC)
Promotiecommissie (PromoCie)∆∆
Science Park Activiteiten commissie (SPAcie)∆∆
Sportcommissie
Wintersportcommissie∆∆