Schonere productie van edelmetalen

Uitvinding van Sustainable Chemistry onderzoekers ‘gaat voor goud’

UvA-onderzoekers hebben een nieuw materiaal ontdekt voor de katalytische afbraak van cyanide-ionen in afvalwater. De katalysator trekt nu de aandacht van de industrie. Duitslands oudste goud- en zilverproducent Heimerle + Meule onderzoekt de mogelijkheden van de katalysator voor de zuivering van industrieel afvalwater. Het onderzoek vond plaats binnen het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry van de UvA.
Goud, zilver, platina en palladium behoren tot de oudste en meest waardevolle metalen die we kennen. Deze metalen hebben echter ook een minder glanzende kant: voor hun productie zijn doorgaans grote hoeveelheden van zeer toxische cyanidezouten nodig. Goudproducenten zuiveren daarom hun afvalwaterstromen met een duur en gevaarlijk proces.

Sustainable Chemistry
Uit de laboratoria van het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry komt nu een mogelijk alternatief voor deze afvalwaterzuivering. Dr. Paula Oulego Blanco, dr. Raveendran Shiju en prof.dr. Gadi Rothenberg hebben een nieuw materiaal ontdekt dat geschikt is voor de katalytische afbraak van cyanide-ionen in afvalwaterstromen.
In eerste instantie richtte het onderzoek zich op de afvalstromen van staalfabrieken. Dat project bevindt zich nu in de opschaalfase.
Ondertussen wekte de katalysator de interesse van de edelmetaalindustrie. De afvalstromen zijn daar kleiner, maar er is wel sprake van veel hogere cyanideconcentraties dan in de staalindustrie.

Bijzonder effectief
Duitslands oudste goud- en zilverproducent Heimerle + Meule testte in samenwerking met de UvA de of de nieuwe katalysator echt geschikt was voor de verwerking van afvalwater uit de edelmetaalindustrie. In de onderzochte proefmonsters was de cyanideconcentratie tot wel tienduizend keer hoger dan in de afvalstromen van de staalindustrie. Dit betekent dat de katalysator snel genoeg moet kunnen werken en voldoende stabiel moet zijn. Inderdaad toonden de proeven met industriële monsters aan dat de katalysator bijzonder effectief is: in enkele minuten tijd werd meer dan 99,9% van het aanwezige cyanide verwijderd.
Naar aanleiding van deze positieve resultaten onderzoekt Heimerle + Meule nu hoe het nieuwe katalytische proces in de afvalwaterzuivering geïntegreerd kan worden. Het Duitse bedrijf mikt op exclusiviteit van toepassing van de nieuwe technologie voor afvalwaterzuivering in de edelmetaalindustrie.

Klik hier voor het artikel zoals het is gepubliceerd op de website van de UvA.