StudyTree

Studytree-logo_rbg-1

‘We support education’

StudyTree streeft naar een passende educatie voor elk individu; inhoudelijke kwaliteit, persoonlijke begeleiding en resultaatgerichtheid staan bij StudyTree centraal.

De diensten van StudyTree

Door middel van een breed aanbod in aanvullende diensten, biedt StudyTree ondersteuning aan zowel onderwijsinstellingen als particulieren.

De diensten die StudyTree voor onderwijsinstellingen gecreëerd heeft, zijn onder andere het ontwikkelen van curricula, het ontwikkelen van examens, het leveren van docenten en een aanbod in excellentieprogramma’s.

Daarnaast heeft StudyTree verscheidene diensten voor particulieren ontworpen. Deze diensten zijn gericht op Nederlandse scholieren, studenten, starters, en internationale studenten voorbereidend op universitair onderwijs. Deze diensten zijn onder andere examentrainingen, bijlessen voor struikelvakken, scriptiehulp, data-analyse en hulp bij voorbereidingen op de arbeidsmarkt. Alle particuliere diensten vallen onder verscheidene merken die tot StudyTree behoren.

Ondersteuning op maat

StudyTree is een educatieve organisatie, met de ambitie om het huidige onderwijssysteem te ondersteunen.

Ieder individu is uniek en heeft een unieke behoefte in educatieve ondersteuning. StudyTree kan door haar veelzijdigheid in kennis over het onderwijs, haar aanbod in educatieve diensten en haar uitgebreide netwerk, voor ieder individu en iedere onderwijsinstelling  een passende ondersteuning vinden.