Ereleden en Leden van Verdienste

 

Ereleden

Siza Kuin

Op 26 september 2023 is Siza Kuin benoemd tot Lid van Verdienste. Siza is altijd een zeer betrokken lid geweest bij de vereniging, zo is ze Commissaris Extern geweest in bestuur 73 en ook erg actief geweest bij verschillende commissies. Vooral bij de ICT-commissie is Siza onmisbaar geweest. Zo heeft ze veel voor de website gedaan, zoals het vernieuwen en onderhouden van de website, maar vooral ook veel voor het pof-systeem op de iPad. Siza is jarenlang hét aanspreekpunt geweest bij kuren van het pof-systeem, voornamelijk voor de ABC penningmeesters. Naast commissiewerk heeft Siza ook het initiatief genomen om de vertrouwenspersonen binnen het ACD op te richten en is zij nog jarenlang betrokken geweest om deze binnen het ACD vorm te geven. Hierdoor mag Siza zich met trots Lid van Verdienste noemen.

Jan van Maarseveen

Op de ALV van 28 februari 2023 is professor Jan van Maarseveen verkozen tot erelid. Jan is sinds 1999 professor aan de UvA en zet zich al 24 jaar in voor het ACD. Hij staat altijd klaar om te helpen met het organiseren van evenementen of om daar te komen spreken, of het nou voor studenten of hun ouders is. Aangezien hij al zo lang meedraait, heeft hij vele verhalen over het ACD opgedaan in de afgelopen decennia en deze deelt hij ook altijd met veel plezier.

Bill Horde en Michiel Beij

Ook op de ALV van 28 februari 2023 zijn Bill Horde en Michiel Beij verkozen tot ereleden. Bill was van 2015 tot 2021 labmanager en Michiel is sinds 2014 practicum beheerder bij de FNWI. Vanuit deze posities hebben zij veel voor de vereniging gedaan. Zo hielpen zij met het organiseren van activiteiten waaronder een rugby cursus, BHV cursus voor bestuur, practica bij ouderdagen en open dagen.

Sven Beerents

9 februari 2015 tijdens de ALV is besloten dat Sven Beerents erelid van het Amsterdams Chemisch Dispuut werd. Hij heeft in allerlei commissies gezeten en is secretaris van het ACD-bestuur geweest. Daarnaast heeft hij een grote rol gespeeld in de overgang van het ACD van Roeterseiland naar Science Park. Sven heeft het plan voor de Brainwave, bedacht door Kasper, weten te realiseren. Daarom verdient hij het om erelid van deze mooie vereniging te zijn.

Kasper van den Hurk

Ook Kasper is op 9 februari 2015 de eer verleend om erelid van het Amsterdams Chemisch Dispuut te worden. Ook hij heeft, naast in vele commissies te hebben gezeten, de taak van secretaris van het bestuur op zich genomen. Kasper heeft ervoor gezorgd dat er geborreld kon worden in het Academisch Kwartier en heeft een plan opgezet voor de Brainwave. Zijn prestaties mogen zeker niet in vergetelheid raken en daarom is hij dan ook erelid van het Amsterdams Chemisch Dispuut.

Yu Ling Wu

Op 26 september 2003 is Yu Ling verkozen tot erelid. Zij is Commissaris van Onderwijs en Studentenzaken geweest in het bestuur van 1999/2000. Ook is ze voorzitter geweest van de Almanakcommissie en heeft daarnaast nog actief deelgenomen in de SLA, KOESt en het PAC. Omdat zij veel voor het Amsterdams Chemisch Dispuut gedaan heeft is zij erelid geworden.

Machteld Petram

Tijdens dezelfde ALV als Yu Ling is Machteld verkozen tot erelid. Zij is vice voorzitter geweest van het ACD-bestuur 2000/2001, ook is zij voorzitter geweest van de Almanakcommissie 1998/1999 en heeft zij ook in deze commissie gezeten in 1999/2000 en 2000/2001. Verder heeft zij actief deelgenomen aan de Ouderdagcommissie, de RTTR-10-jaarcommissie, de Kern, en is ze tapster van het jaar geweest.

Mirjam Hoefkens, Yvonne van Duin en Frank Vergeer

Zij hebben veel gedaan voor KOEST, Roetertoeter en het ACD. Ze zijn alledrie oud-bestuur van het ACD, de Roetertoeter of beide.

Peter Kaarsgaarn

Peter was van gebouwbeheer en bewaking en heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan, bestaan en openhouden van de geliefde Roetertoeter.

Piet-Jan Klijn

Piet-Jan was de directeur van de Scheikunde faculteit. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van de sociëteitsruimte: de Roetertoeter.

Martin van Teunenbroek

Martin was het hoofd van gebouwbeheer bij de Scheikunde faculteit. Hij heeft in zijn tijd geregeld dat de infrastructuur benodigd voor de installatie van de bar goed en goedkoop verliep. Daarnaast had hij, in overleg met het toenmalige bestuur, geregeld om de gang van zaken te evalueren en daar waar nodig bij te sturen.

Cees Zeegers en Jan Rientsma

Cees en Jan waren technisch assistent-beheerders bij de faculteit. Zij verleenden bij de bouw van de bar allerlei hand en spandiensten. Ook werkten zij in wisselende samenstelling met Peter Kaarsgaarn op de speciale sociëteitsavonden als brandwacht en regelden zij, bijna traditioneel, de barbecue op het “uit je dak het dakfeest”

Van onderstaande leden is nog onbekend wat toentertijd de reden is geweest voor hun verkiezing tot erelid van het ACD. Als u hier informatie over heeft, graag mailen naar bestuur@acdweb.nl.

Robin Doodeman


Leden van Verdienste

Tori Gijzen

Tori heeft het 76ste bestuur ondersteund in de taken van een Commissaris Onderwijs. Daarnaast is ze als lid altijd zeer betrokken geweest bij de vereniging. Bij alle commissies heeft ze oog gehad voor het helpen van huidige en nieuwe commissieleden door het schrijven en/of bijdragen aan witboeken (feestwitboek, VOLA-witboek) en draaiboeken (bv. Flux draaiboek) en het opzetten van overzichtelijke How- To’s. Als laatste is Tori nog tweeëneenhalf jaar actief Voorzitter geweest van de Stichting Lustrum ACD (SLA) in verband met de coronapandemie.

Marit Beerse

Marit heeft het 76ste bestuur ondersteund in de taken van de Penningmeester. Naar aanloop van de Halfjaarlijkse ALV is zij met de penningmeester gaan zitten om de opmerkingen van de Kascontrole Commissie (KasCo) te verwerken voor de Halfjaarlijkse Realisatie. Ze heeft hiervoor alles in het boekhoudprogramma tot in detail uitgeplozen.Voor het bestaan van de PromotieCommissie maakte Marit al vaak posters voor bijna alle activiteiten van het ACD. Daarnaast is Marit nog tweeëneenhalf jaar actief Commissaris Almanak geweest van de Stichting Lustrum ACD (SLA) in verband met de coronapandemie.

Michael van den Brink

Op 11 juni 2019 is Michael van den Brink benoemt als Lid van de Verdienste van het Amsterdams Chemisch Dispuut. Michael heeft twee jaar in de ABC gezeten, om vervolgens voorzitter van het ACD-bestuur te worden. In dat jaar heeft hij er voor gezorgd dat zowel het PAC als de ONCS in de daaropvolgende jaren naar Amsterdam kwamen. Hij is vervolgens ook penningmeester geweest van het bestuur van stichting ONCS (2015–2017). Michael heeft het ACD op de kaart gezet als vereniging die in staat is om grote evenementen te organiseren. Hierdoor mag Michael zich met trots Lid van Verdienste noemen.

Tijmen Bakker

Ook op 11 juni 2019 is Tijmen Bakker door de ALV benoemt als Lid van Verdienste van het Amsterdams Chemisch Dispuut. Behalve enkele commissies (ABC, EJC en AJW) is hij Commissaris Activiteiten van het ACD-bestuur geweest. Hij heeft de eerste stappen gezet naar het digitaliseren van de poflijst en heeft in zijn bestuursjaar Stichting Brainwave opgezet. Daarnaast heeft hij geholpen met het FLUX-festival en heeft hij jarenlang als DJ Tijmen op ACD-feesten gedraaid. Hij verdient het om een Lid van Verdienste te zijn.

Danny Kroon

Op 19 februari 2019 is Danny Kroon verheven tot lid van verdienste. Danny is hiertoe verkozen omdat hij zich, naast zijn functie als secretaris van ACD-bestuur 2015-2016, uitvoerig heeft ingezet voor de vereniging. Hierbij is ook overwogen dat Danny voor de volgende secretarissen een voorbeeldsfunctie heeft gehad. Dit enthousiasme voor zijn voormalige functie draagt hij regelmatig uit bij het ACD en is daarnaast altijd bereid om een hand te helpen bij de vereniging. De grootste dienst die Danny het ACD buiten zijn takenpakket heeft verleend is de, om en nabij een sisyphusarbeid, taak van het controlleren van notulen van de ALV’s na zijn bestuursjaar.

Rob Kunst

Op 25 september 2018 is Rob Kunst toegetreden tot het gezelschap van de leden van verdienste. Deze eretitel heeft hij verdiend door zijn jarenlange inzet voor het vernieuwde pofsysteem. Tijden was het bijhouden van het systeem een oersaai werk dat bloed, zweet en tranen kostte. Rob heeft hier verandering in gebracht door zijn toewijding aan een technologisch pofsysteem. Het ACD zal hier nog vele jaren veel profijt van hebben. Ook heeft Rob in 2015 en 2016 in de ABC gezeten en flink bijgedragen aan de omzet. Tevens heeft Rob vele malen voor de EJW, BEC én ONCS aftermovies gemaakt, iets waar niet alleen het ACD, maar ook onze zusjes- en broertjesverenigingen hem zeer dankbaar voor zijn. Dat Rob nooit de bachelor scheikunde heeft gevolgd, maakt dit allemaal des te indrukwekkender.

Luc Alders

Luc ALders is op 26 september 2003 verkozen tot lid van verdienste. Hij is voorzitter van het ACD-bestuur 1999/2000 geweest, hij is tappermanager van het RTTR 2000/2001 geweest, hij heeft in de Almanak-commissie 1999/2000 gezeten, hij heeft in de Bladcommissie gezeten van 1998/1999, hij heeft meegedaan met de BEC in 1999 en 2003 en hij heeft meegeholpen met de SLA en met de KERN.

Ron Jukes

Ron Jukes is voorzitter geweest van het ACD- bestuur 1998/1999, in dat jaar heeft hij ook de Almanak Commissie opgezet. Deze bracht in 1999 de eerste jaarlijkse ACD almanak uit. Daarnaast is hij nog lid geweest van de FSR FNWI van 1998-2000. In deze periode is hij bezig geweest met de huisvesting van de studieverenigingen op de nieuwe locate: Science Park. In 1999-2000 is hij ook voorzitter van de Almanak commissie geweest en zat hij in het PAC bestuur. Daarnaast was hij ook vaak achter de bar in de Roetertoeter te vinden.

Jelle Groen

Jelle Groen heeft tijdens zijn studie tekeningen en illustraties gemaakt die gebruikt zijn voor het ACD. Bijvoorbeeld te voorkant van het blad, maar ook strips, posters en tekeningen voor T-shirts. Dit deed hij samen met zijn tweelingbroer Roel.

Roel Groen

Roel Groen heeft tijdens zijn studie tekeningen en illustraties gemaakt die gebruikt zijn voor het ACD. Bijvoorbeeld te voorkant van het blad, maar ook strips, posters en tekeningen voor T-shirts. Dit deed hij samen met zijn tweelingbroer Jelle.

Astrid Janmaat

Astrid Janmaat is penningmeester geweest in het ACD bestuur en heeft in ditzelfde jaar geholpen bij de hosting van de landelijke chemie olympiade. Daarnaast heeft ze geholpen bij de organisatie van het PAC symposium ‘Chemie Leeft’ in 1998 en heeft ze in de kascontrolecommissie gezeten.

Van onderstaande leden is nog onbekend wat toendertijd de reden is geweest voor hun verkiezing tot lid van verdienste van het ACD. Als u hier informatie over heeft, graag mailen naar mailacd@gmail.com.

Chris de Graaf
Arwin Geijtenbeek
Remco de Jong
Jochem Wichers-Hoeth
Boris Rodenko
Emile Rienks