14-06-2022 Verkiezings-ALV

Notulen

Notulen ALV 14-06-2022

Uitnodiging en agenda

Uitnodiging en agenda ALV 14-06-2022


4. Ingekomen stukken


Relevante stukken

3. Notulen Halfjaarlijkse-ALV 15-02-2022

6. HR-wijzigingen

7. Samenvoeging ACD en ABC boekhoudingen

8. Verslag van de Sollicitatiecommissie

9. Voorstelronde en voordracht beleidsideeën kandidaatsbestuursleden

12. Update Acquisitiecommissie