Bestuursfuncties

 

Voorzitter
(Nikita van der Gun)

De voorzitter is de eindverantwoordelijke van de vereniging. Op verschillende manieren ben je bezig om de verenigingen draaiende te houden. Ten eerste zit je de bestuursvergaderingen voor en maak je de agenda. Met deze vergaderingen blijf je volledig op de hoogte van alles wat er speelt en zorg je dat iedereen zijn/haar taken uitvoert. Ook ben je voorzitter van de ALV en zorg je dat de vergadering volledig volgens de statuten en het HR verlopen. Daarnaast ben je ook het gezicht van de vereniging. Dit betekent twee dingen. Ten eerste ben je het gezicht voor je leden, dus is het belangrijk dat je zo vaak mogelijk aanwezig bent in de ACD-kamers en op activiteiten. Ten tweede ben je ook het gezicht voor andere verenigingen, de universiteit en andere organisaties. Met (veel) vergaderingen, activiteiten en veel onderlinge gesprekken, zorg je dat de relatie van het ACD met alle contacten onderhouden blijft. Ten slotte heb je nog veel meer diverse verantwoordelijkheden, maar als deze allemaal opgenoemd worden, wordt dit een flinke lap tekst. Je kan altijd de voorzitter aanspreken om te vragen over de (niet genoemde) taken en meer!


Secretaris
(Kirsten Pama)

Als secretaris heb je veel vaste taken in het bestuur. Ten eerste ben je verantwoordelijk voor de notulen. Deze moeten bij elke bestuursvergadering gemaakt worden. Dit is erg belangrijk omdat op deze manier iedereen van het bestuur kan teruglezen wat er besproken en besloten is. Ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt door de secretaris genotuleerd. Dit zijn zeer uitgebreide notulen die veel tijd kosten om uit te werken. Verder schrijft de secretaris ook de ledenmails, of om-de-weekmails. Hierin staan teksten over activiteiten van het ACD, maar ook over andere relevante onderwerpen voor de leden. De secretaris schrijft niet alle teksten, maar zorgt er wel voor dat alles uiteindelijk netjes in de mail staat. Ook houdt de secretaris meestal de bestuursmail bij: inkomende mailtjes moeten namelijk gelabeld worden op het juiste bestuurslid. Mailcontact met andere verenigingen wordt meestal ook bijgehouden door de secretaris. Een andere belangrijke taak is het bijhouden van het ledenbestand. Elk studiejaar krijgt het ACD nieuwe leden en gaan er leden weg. Deze informatie moet goed bijgehouden worden, zodat alleen de juiste mensen bijvoorbeeld de ledenmails ontvangen. De secretaris heeft dus een groot vast takenpakket en zal daarom vaak minder commissiewerk hebben. Commissies die vaak goed aansluiten op het takenpakket van de secretaris zijn de ICT-commissie en de PromoCie.


Penningmeester
(Janne van Asselt)

Als penningmeester bij het ACD ben je verantwoordelijk voor alle geldzaken binnen de vereniging. Dit houdt in dat je de boekhouding van de vereniging regelt en samen met de penningmeester van de ABC zorgt dat de financiën van alle commissies goed geregeld zijn. Hierbij horen ook belastingaangiftes, begrotingen en financiële realisaties. Daarnaast stel je ook veel facturen en samenwerkingsovereenkomsten op voor externe partijen en regel je alle betalingen van en aan het ACD. Om ervoor te zorgen dat deze boekhouding netjes wordt gedaan, wordt deze gecontroleerd door de KasCo. Ook neem je plaats in de BEC, waar je zorgt voor de financiën en het aanvragen van fondsen en sponsoring voor onze studiereis. Aangezien er dit jaar geen Commissaris Extern is, is de Penningmeester ook verantwoordelijk voor de Acquisitiecommissie. Je zorgt er hier voor dat het ACD samenwerkt met verschillende bedrijven om sponsoring binnen te krijgen. Ondanks dat dit al drukke taken zijn, heb je ook nog tijd om wat andere commissies te doen die je leuk vindt.


Commissaris Onderwijs
(Ole van Tiel)

De Commissaris Onderwijs is een van de functies die een studievereniging onderscheid van een studentenvereniging. Binnen deze functie probeer je goed contact te houden met het opleidingsteam om zo wanneer er iets aan de hand is, bijvoorbeeld verkeerde roostering, gemakkelijk naar de juiste personen toe te gaan. Dit doe je onder andere door soms samen met de voorzitter aan te schuiven bij het opleiding coördinatoren team overleg voor de bachelor en de master. Daarnaast ben je er ook om studenten te helpen met studeren. Dit wordt gedaan door boeken en labjassen verkoop te faciliteren, oriëntatiemarkten te organiseren, de tentamenbank bij te houden en contact te houden met de opleidingscommissie (OC). Het is niet ongebruikelijk om als Commissaris Onderwijs plaats te nemen in de OC. Als laatste vaste bezigheid ben jij er ook om bijlessen te faciliteren. Deze dingen vormen het vaste deel van de functies, maar daarnaast heb je als Commissaris Onderwijs erg veel vrijheid om in vele commissies te gaan, nieuwe dingen te proberen en je mede bestuursleden te ondersteunen. Omdat er geen commissaris Extern is, is de commissaris Onderwijs dit jaar ook verantwoordelijk voor de BEC en de LEC. Daarnaast zit de commissaris Onderwijs dit jaar ook nog in de KoCo, de KOESt e Chemunity. Kortom, alle vrijheid om veel verschillende dingen te doen.


Commissaris Activiteiten
(Lucas Been)

Als Commissaris Activiteiten draag je de verantwoordelijkheid voor een groot aantal commissies die het ACD zo gezellig maakt. Een van de belangrijkste taken is het voorzitten van de Algemene BarCommissie (ABC), de commissie die de wekelijkse borrel organiseert in de Brainwave en de voorraad in het hok op orde houdt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ActiviteitenCommissie (ACTIE!) waarmee je regelmatig activiteiten organiseert, zoals een voetbaltoernooi, een keertje schaatsen of een avondje gamen op het Science Park. Een andere grote commissie waar je verantwoordelijk voor bent is de FeestCommissie die natuurlijk de jaarlijkse feesten organiseert en FLUX. Ook neem je plaats in Stichting Brainwave, de organisatie die de gezamenlijke bar op Science Park beheert. Verder is er bij deze bestuursfunctie veel ruimte voor creativiteit en kun je bijvoorbeeld ook nog plaatsnemen in andere commissies zoals de KoCo of de LEC. Naast al dat commissiewerk coördineer je ook de samenwerkingen met broertjes- en zusjesverenigingen en ben je altijd welkom om langs te komen op hun borrels!


Commissaris Extern

Dit jaar is er geen commissaris Extern en is dit takenpakket verdeeld over de Penningmeester en de commissaris Onderwijs. Als commissaris Extern ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de externe contacten van het ACD. Hieronder vallen alle bedrijven en onderzoeksinstituten waar het ACD mee samenwerkt of mee samen wilt werken. De manier waarop het contact wordt onderhouden kan worden opgedeeld in twee takken; studie gerelateerd en sponsoring. Onder studie gerelateerd vallen alle lezingen en excursies die gedurende het collegejaar worden georganiseerd, zo ook de buitenlandse excursie waarbij (naast de nodige ontspanning) verschillende universiteiten, instituten en bedrijven worden bezocht. Als commissaris extern is het jouw taak om te zorgen dat alle lezingen en excursies zo soepel mogelijk verlopen. Doormiddel van de lezingen en excursies hebben studenten de kans om zich te oriënteren op verschillende scheikundige vakgebieden naast de studie zelf. Onder sponsoring valt het ophalen van acquisitie, wat essentieel is voor het financieren van alle activiteiten. Je contacteert hierbij verschillende bedrijven om te vragen of zij (opnieuw) een samenwerking willen aangaan. Dit proces is geen rozenkleur en maneschijn, maar als het eenmaal lukt geeft het veel voldoening. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, dit doe je samen met de geweldige leden van de Lezingen- en Excursiecommissie, de Buitenlandse Excursiecommissie en de Acquisitiecommissie.