Digitale Declaratieformulier

 

Kosten kunnen gedeclareerd worden indien die voldoen aan één van de volgende eisen:
● De kosten zijn gemaakt door bestuursleden in het kader van bestuurswerkzaamheden,
● De kosten zijn gemaakt door commissieleden in het kader van commissiewerkzaamheden,
● De kosten zijn gemaakt door niet-bestuursleden in het kader van vooraf door de penningmeester goedgekeurde uitgaven,
● Eventuele voorschotten en inkomsten in het kader van de gemaakte uitgaven worden ook vermeldt op dit formulier.
Alleen complete mails met bonnen worden in behandeling genomen. Let op: declaraties voor verschillende commissies of activiteiten dienen duidelijk vermeld te hebben welke uitgaven voor welke commissie/activiteit zijn. Het bedrag zal, na goedkeuring door de Penningmeester, binnen 14 dagen worden overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.