Bèta Career Event

[English follows Dutch] Weet jij de naam van je toekomstige werkgever al? Nee? Bezoek dan nu het Bèta Career Event en oriënteer jezelf op de toekomst. Inschrijven kan tot 31 maart via http://www.betacareerevent.nl. Deelname is gratis.

Do you know the name of your future employer already? No? Visit the Beta Career Event now and orient yourself to the future. You can register until March 31 at http://www.betacareerevent.nl. Participation is free.