Bring Your Own Device

De FSR wil graag meer weten over het laptopgebruik en digitaal onderwijs. Dat eerste punt komt voort uit de regelingen omtrent Bring Your Own Device, wat veel extra studiekosten met zich mee kan brengen voor de studenten. Omdat we graag willen weten hoeveel studenten hier echt nadeel van ondervinden, zouden we jullie willen vragen de enquête onder jullie achterban te verspreiden. Daarnaast hebben we vanuit de CSR een verzoek gekregen om de wens naar ‘Blended Learning’ te onderzoeken: de combinatie tussen face-to-face en digitaal onderwijs. Ook over dit onderwerp is een aantal vragen in de enquête verwerkt. Klik hier voor de link naar de enquête.