Brochure ‘speelveld en spelregels bètasamenwerking’

De samenwerking tussen de bètafaculteiten van UvA en VU zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Omdat de samenwerking vanuit de inhoud wordt vormgegeven, kan niet van tevoren precies worden omschreven waar we uitkomen. Nu al is zichtbaar dat het tempo per onderzoeksgebied verschilt.

De afgelopen tijd is veel aandacht besteed aan het formuleren van de uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders voor de samenwerking. Het resultaat hiervan vindt u in bijgaande brochure, waarin de documenten zijn gebundeld die samen het speelveld en de spelregels voor de bètasamenwerking vormen. Bij het speelveld gaat het om de vraag wat al vaststaat en wat nog ingevuld kan worden. Bij de spelregels gaat het om de procedures: wie besluit en adviseert waarover.

De documenten zijn in overleg met de medezeggenschapsorganen tot stand gekomen, soms door een formele adviesprocedure.

De links in de brochure verwijzen naar documenten die gepubliceerd zijn op de intranetten van UvA en VU.

Klik hier voor de publicatie.