Kascontrolecommissie

Over de Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaand uit minimaal twee, door de ALV benoemde gewone leden, controleert de kasboeken minstens elke drie maanden. Op de jaarvergadering brengt zij verslag uit van haar werkzaamheden. Ter volbrenging van haar taak heeft de kascontrolecommissie inzage in alle kasboeken, terwijl zij van alle bestuursleden inlichtingen kan eisen die voor haar werk noodzakelijk zijn.

Het is moeilijk te geloven, maar zelfs de penningmeesters van ACD en ABC kunnen zo nu en dan nog wel eens een foutje maken. Om te zorgen dat deze fouten nooit het daglicht van een ALV zien, controleert de KasCo eens in de paar maanden de complete boekhouding van het ACD. Dit zorgt voor een betrouwbare en kloppende boekhouding van onze vereniging.

Voorbeelden

De kascontrolecommissie heeft in Kwartaal 3 de boekhouding gecontroleerd.

Leden: Martijn ten Brink, Sverre Overdijk, en Tim de Groot
E-mail: kasco@acdweb.nl