De erfenis van Einstein: 100 jaar relativiteitstheorie

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie publiceerde. Het gevolg was een revolutie in het denken over zwaartekracht. Volgens Einstein is zwaartekracht het gevolg van gekromde ruimtetijd. In de afgelopen eeuw is dit een centraal concept in de moderne natuurkunde geworden. De sprekers behandelen, in vier korte lezingen, het ontstaan van Einsteins theorie, haar voorspellingen en mogelijke uitbreidingen.

Datum & tijd: 11 december 2015, van 18.00 tot 20.00 uur
Plaats: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Taal: Nederlands en Engels
Meer informatie: Website KNAW

Sprekers die hieraan deel zullen nemen zijn:
Jeroen van Dongen, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam – Einsteins heilige graal: over zijn zoektocht voorbij de relativiteitstheorie
Elena Maria Rossi, universitair docent theoretische astrofysica, Leidse Sterrewacht, Universiteit Leiden – The mysterious case of black holes
Paul Groot, hoogleraar sterrenkunde, Radboud Universiteit Nijmegen – Zwaartekrachtsgolven: rimpelingen in ruimte en tijd
Daniel Baumann, universitair hoofddocent kosmologie, Universiteit van Amsterdam – The origin of the Universe
Meer informatie en aanmelding
Kijk voor meer informatie op de website van de KNAW. Of neem contact op met Jeffrey Muskiet, jeffrey.muskiet@knaw.nl, 020 551 0702.

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.