Joint degree scheikunde opleiding

De accreditatie van de scheikundeopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt omgezet tot joint degree. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft hiertoe positief besloten. Met de omzettingen tot joint degree worden studenten die vanaf volgend studiejaar beginnen aan de opleidingen, ingeschreven aan zowel VU als UvA. Na afronding van hun opleiding ontvangen zij een diploma van beide universiteiten: een joint degree.

Het gaat om de bacheloropleidingen Scheikunde en de masters Chemistry, Computational Science en Computer Science.

‘De opleidingen worden al jaren door zowel UvA- als VU-docenten gegeven. Met de joint degrees wordt die samenwerking geformaliseerd’, vertelt Karen Maex, decaan van de bètafaculteiten van VU en UvA. ‘Het is prachtig nieuws, vooral voor onze studenten. Zo zien zij straks op het getuigschrift van hun joint degree de beide universiteiten vermeld. Dat was eerder met de joint programma’s niet mogelijk.’

Uitgangspunt is dat de bundeling van inhoudelijke en onderwijskundige kennis, en het gebruik van faciliteiten de opleidingen verrijken en verdiepen. Door samen te werken en opleidingen gezamenlijk aan te bieden kunnen de bètafaculteiten een grotere groep medewerkers betrekken bij een opleiding en hun kwaliteiten en expertises bijeenbrengen.

Klik hier voor het originele nieuwsbericht.