Kick-off docent van het jaar-verkiezing

De Docent van het Jaar-verkiezingen gaan weer van start! Iedereen heeft wel een mening over docenten. Het is soms zo fijn om je negatief uit te laten over een docent op vakevaluaties dat we vaak vergeten positieve feedback te geven. Des te belangrijker dus dat jullie dit moment pakken om jullie waardering voor jullie favoriete docent te laten blijken. Tussen 2 en 16 november kan er worden gestemd op jullie favoriete docent via dvhj.nl. Aan de hand van deze stemmen worden de faculteitswinnaars bekend gemaakt die jullie (als de docent van jullie opleiding komt) mogen voordragen op de voordrachtsavond op 3 december. Op deze avond geven de faculteitswinnaars ook een minicollege dat wordt beoordeeld door een jury. De winnaar wordt vervolgens bekend gemaakt op 8 januari 2016 tijdens de Dies Natalis van de UvA (dat is de verjaardag van de UvA)!

Het belang van de docent
Sinds 2006 wordt de Docent van het Jaar-verkiezing georganiseerd door de ASVA Studentenunie en de Centrale Studentenraad. De verkiezing heeft als doel om aandacht te vestigen op goed docentschap. Docenten spelen een cruciale rol in de persoonlijke, professionele en academische ontwikkeling van de student. De verkiezing wordt aangegrepen als hét moment om goede docenten in het zonnetje te zetten en te laten zien dat zij, als docent op de werkvloer, zeer worden gewaardeerd.

De verkiezing op de UvA wordt jaarlijks met veel enthousiasme ontvangen en geniet grote belangstelling. Ondanks het enthousiasme voor de verkiezing hebben ons een aantal tegenstrijdige berichten bereikt. Ten eerste zou de verkiezing te duur zijn en te veel tijd kosten om te organiseren. Ten tweede is genoemd dat de verkiezing een populariteitsstrijd zou zijn. Het gerucht gaat dat docenten die voor minder grote groepen staan geen kans zouden hebben om te winnen. Het is voor de organisatie belangrijk dat alle studenten zich gehoord voelen. Om deze reden willen wij graag reageren op bovenstaande kritiek.

Populariteitsstrijd
De Docent van het Jaar-verkiezing bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde wordt een faculteitswinnaar gekozen. Dit gebeurt door het verzamelen van stemmen van individuele studenten. Iedere stem kan onderbouwd worden met een toelichting. Alle ingekomen tekstberichten worden later, vanzelfsprekend anoniem, aan de desbetreffende docent gestuurd. Op deze wijze laten studenten de docenten weten hoe zeer de grote inzet van de docent gewaardeerd wordt.

De winnende docent is niet per definitie de docent met de meeste stemmen. Om de faculteitswinnaars te bepalen maakt de organisatie gebruik van een weging. In deze weging zijn factoren als grootte van de opleiding, aantal studenten, aantal docenten en aantal stemmen meegenomen. Voor de weging toegepast werd, is het voorgekomen dat een docent faculteitswinnaar werd met slechts 4 stemmen. Die docent gaf les aan een kleine groep studenten waardoor hij/zij percentueel het hoogst uit de bus kwam. De manier waarop nu gewogen wordt is als bijlage aan deze mail toegevoegd.

Kosten
Vanwege de ontwikkelingen binnen de UvA komen er steeds meer geluiden om bewust om te gaan met de beschikbare budgetten. De organisatie is zich daar erg van bewust. Om die reden hebben wij besloten om de verkiezing dit jaar sober te organiseren. Zo gaan we tijdens de verkiezingen geen gadgets uitdelen, het kick-offevenement wordt afgelast en ook de uitreiking van de prijs zal passen bij deze aanpak.

Om studenten toch goed te bereiken verlengen wij de stemperiode van de eerste ronde van één naar twee weken. zullen we vooral online promotie voeren, om zo sneller en goedkoper de student te bereiken. In voorgaande jaren is ook gebleken dat online promotie een heel effectieve vorm van promotie is.

Nieuwe vorm
Docenten zijn van levensbelang voor de universiteit. Het is daarom belangrijk om docenten de waardering te gunnen die hen toekomt. De Docent van het Jaar-verkiezing is momenteel hét middel om die waardering tot uitdrukking te brengen. Docenten verdienen dit. De organisatie is zich ervan bewust dat de verkiezing ingetogener kan, op een manier die financieel ook gunstiger uit zal pakken. Daar gaan we nu voor.

Al met al hopen wij op een mooie Docent van het Jaar-verkiezing dit jaar. Met vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën kunnen jullie ons bereiken door een mail te sturen naar docentvanhetjaar@uva.nl.