KNCV paneldiscussie over Open Science

Op maandag 23 mei organiseert de KNCV een paneldiscussie over ‘Open Science’. Open Science is een wereldwijde beweging die wetenschap, methoden, labjournalen, datasets en resultaten, voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk wil maken. Open Access is een eerste stap op weg naar volledige openheid. Komen we in een utopia als alle mensen op deze wijze samenwerken aan het vergroten van de beschikbare kennis? Of is Open Science economisch onhoudbaar en leidt het tot chaos?

Over dit zeer actuele onderwerp met mogelijk verstrekkende gevolgen voor alle onderzoekers gaan een aantal experts in debat. Het onderwerp Open Science wordt ingeleid door mevr. Prof.dr. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UVA. Aansluitend zal een panel met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in discussie gaan over deze belangrijke ontwikkeling.

Het panel bestaat in ieder geval uit:

– mw. Prof.dr. Dymph van den Boom, rector magnificus Universiteit van Amsterdam
– Drs. Mark Dierikx, directeur-general Energie, telecom en Mededinging bij het Ministerie van Economische Zaken
– Prof.dr. Jan van Esch, TU Delft, chair Advanced Soft Matter group
– Hylke Brunt Msc., consultant Technology and Society, Schuttelaar & Partners, zal als moderator optreden.

Voorafgaand aan dit inspirerende debat vindt de Algemene Ledenvergadering van de KNCV plaats. Op de agenda van deze vergadering staat onder andere de installatie van de nieuwe voorzitter van de KNCV, prof.dr. Floris Rutjes.

23 mei – Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences, Science Park Amsterdam.

15.00 – 16.00 uur ALV KNCV
16.15 – 18.30 Lezing en panel/publieksdiscussie
18.30 – 20.00 Borrel en walking diner

In verband met de zaalcapaciteit is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Reserveer uw plaats hier.