Meedenken voor de lerarenopleiding scheikunde

Op de FNWI wordt er momenteel gekeken naar het herinrichten van de mogelijkheden om leraar in een bètavak te worden na het afronden van de bachelor.

Heb jij affiniteit met onderwijs? Geef je wel eens bijles? Geef je werkcollege, tutoraat of practicum? Ondersteun je de opleiding op andere manieren bij het onderwijs? Of zou je dat in de toekomst graag doen? Of lijkt het je gewoon leuk hierover mee te praten? Dan wil de opleiding graag met je in gesprek gaan over wat een lerarenopleiding in jouw ogen aantrekkelijk maakt, of wat juist niet. Hiervoor is een gesprek met andere geïnteresseerde scheikundestudenten georganiseerd.

Dit gesprek is gepland op dinsdag 5 maart, om 17 uur op het Science Park. Als jij bereid bent om mee te praten, meld je dan aan door te mailen naar t.devos@uva.nl.

Indien je niet aanwezig kan zijn omdat dit zo kortdag is, stelt de opleiding verdere feedback op het bovenstaande emailadres enorm op prijs.