Nieuwe Sollicitatiecommissie (SoCo)

Tijdens deze ALV zullen de leden van de Sollicitatiecommissie verkozen worden.

De Sollicitatiecommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van sollicitaties ten behoeve van het kiezen van nieuwe kandidaten voor het bestuur van volgend jaar. De Sollicitatiecommissie bestaat uit 4, tijdens de Halfjaarlijkse ALV benoemde leden, waarvan één huidig
bestuurslid; één oud-bestuurslid; en twee algemene leden, mits zij geen huidig bestuurslid zijn.

Iedereen die interesse heeft om plaats te nemen in de Sollicitatiecommissie, kan zich tijdens de ALV voorstellen en zijn interesse uitten. Het is ook mogelijk om van tevoren al een korte motivatie publiekelijk te maken aan de leden. Dit kan door een mail (mailacd@gmail.com) te sturen naar het bestuur waarna het op de website ( www.acdweb.nl ) geplaatst zal worden.

Kijk voor meer informatie over de Sollicitatiecommissie in de Huishoudelijke Reglementen (HR) op de website (Vereniging > Archief > HR en Statuten).